شرایط فعلی

پوشیده از ابر 50 درجه فارنهایت
SW 8 مایل در ساعت
پوشیده از ابر
دمای مورد انتظار:47°
بارومتر: 30.4 اینچ
نقطه شبنم: 35°
رطوبت: 57.1%
قابلیت دید: 31 مایل
خورشید طلوع نکرده است
از تاریخ 28/05 02:20 am
مشاهده شده در Kemi
مشاهدات گذشته, Kemi >

وضع هوا در 3 روز

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ . برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی .