สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

30 หน่วย_ฟ.
SE 8 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 08/12 06:10 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม
รู้สึก_เหมือน: 23°
บาโรมิเตอร์: 28.9 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 30°
ความชิ้น: 97.5%
ทัศนวิสัย: 28 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 09:46 am
ดวงอาทิตย์ตก: 02:52 pm

Ski conditions

Updated at 21/04
Lifts open: 0/0
Surface conditions: No report

Trails/slopes open: 0/0
Opening times: http://www.simpsio.com
Contact: 064388100

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 06:01 pm. Next update estimated at 06:50 pm.


Trivia

103° Tete, โมแซมบิค
Batagay, รัสเซีย -50°

84° Bantango Koto, แกมเบีย
Borogontsy, รัสเซีย -43°

84° Demba Kali, แกมเบีย
Kangalassy, รัสเซีย -42°

84° Sare Samba Kah, แกมเบีย
Khatassy, รัสเซีย -42°

84° Timpa, แกมเบีย
Mayya, รัสเซีย -42°