شرایط فعلی

+5 درجه سانتی گراد
نقطه شبنم: +5°
رطوبت: 100%
طلوع خورشید: 08:08 am
غروب خورشید: 03:46 pm
از تاریخ 13/11 05:50 am
مشاهده شده در Anjalankoski Anjala
مشاهدات گذشته, Anjalankoski Anjala >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
پوشیده از ابر
بیشینه: +4°
کمینه:
فردا
پوشیده از ابر و رگبار
بیشینه: +9°
کمینه: +2°
امروز
پوشیده از ابر و رگبار
بیشینه: +7°
کمینه: +6°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 05:58 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 06:20 am.