شرایط فعلی

شفاف +2 درجه سانتی گراد
SE 11 کیلومتر در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:-1°
بارومتر: 1012.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم:
رطوبت: 86.6%
قابلیت دید: 10 کیلومتر
طلوع خورشید: 09:06
غروب خورشید: 15:54
از تاریخ 18/01 05:20
مشاهده شده در Helsinki-Vantaa
مشاهدات گذشته, Helsinki-Vantaa >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
ابری
بیشینه: +4°
کمینه: +2°
فردا
ابری
بیشینه: +5°
کمینه:
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: +5°
کمینه: +4°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 05:04. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 05:50.