شرایط فعلی

پوشیده از ابر و باران سبک +7 درجه سانتی گراد
SE 3 متر بر ثانیه
پوشیده از ابر و باران سبک
دمای مورد انتظار:+4°
بارومتر: 1004.1 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +7°
رطوبت: 100%
قابلیت دید: 13 کیلومتر
طلوع خورشید: 08:21 am
غروب خورشید: 03:55 pm
از تاریخ 13/11 07:10 pm
مشاهده شده در Jokioinen
مشاهدات گذشته, Jokioinen >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
تا قسمتی ابری
بیشینه: +2°
کمینه: -2°
فردا
پوشیده از ابر و باران
بیشینه: +8°
کمینه:
امروز
پوشیده از ابر و باران سبک
بیشینه: +7°
کمینه: +6°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 06:59 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 07:40 pm.