สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

40 หน่วย_ฟ.
SW 15 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 17/02 12:10 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม
รู้สึก_เหมือน: 32°
บาโรมิเตอร์: 29.1 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 36°
ความชิ้น: 87.4%
ทัศนวิสัย: 19 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 08:01 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:17 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 12:03 pm. Next update estimated at 12:40 pm.


Trivia

93° Neral, อินเดีย
Kugaaruk, แคนาดา -44° N/A

93° Shāhāpur, อินเดีย
Hall Beach, แคนาดา -42°

93° Vāda, อินเดีย
Atqasuk, สหรัฐอเมริกา -41°

92° Manor, อินเดีย
Wainwright, สหรัฐอเมริกา -36°

91° Mātherān, อินเดีย
Coral Harbour, แคนาดา -35°