شرایط فعلی

پوشیده از ابر و رگبار برف +1 درجه سانتی گراد
پوشیده از ابر و رگبار برف
بارومتر: 997.9 هوای فشار بالا
نقطه شبنم:
رطوبت: 94.4%
قابلیت دید: 5 کیلومتر
طلوع خورشید: 09:35
غروب خورشید: 15:02
از تاریخ 14/12 10:00
مشاهده شده در Tampere Härmälä
مشاهدات گذشته, Tampere Härmälä >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
پوشیده از ابر و رگبار برف آبکی
بیشینه: +2°
کمینه: +1°
فردا
پوشیده از ابر و رگبار برف آبکی
بیشینه: +2°
کمینه:
امروز
پوشیده از ابر و برف آبکی سبک
بیشینه: +2°
کمینه:

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 10:00. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 10:20.