شرایط فعلی

پوشیده از ابر و باران سبک +3 درجه سانتی گراد
S 2 متر بر ثانیه
پوشیده از ابر و باران سبک
دمای مورد انتظار:+1°
بارومتر: 983.5 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +3°
رطوبت: 100%
قابلیت دید: 2 کیلومتر
طلوع خورشید: 09:41 am
غروب خورشید: 03:05 pm
از تاریخ 06/12 05:00 pm
مشاهده شده در Kauhajoki Kuja-Kokko
مشاهدات گذشته, Kauhajoki Kuja-Kokko >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
تا قسمتی ابری
بیشینه:
کمینه: -2°
فردا
پوشیده از ابر و رگبار برف آبکی
بیشینه: +1°
کمینه: -2°
امروز
پوشیده از ابر و رگبار
بیشینه: +4°
کمینه: -1°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 04:59 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 05:40 pm.