شرایط فعلی

شفاف +13 درجه سانتی گراد
S 7 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+13°
بارومتر: 1023.1 هوای فشار بالا
نقطه شبنم:
رطوبت: 40%
قابلیت دید: 42 کیلومتر
طلوع خورشید: 05:46 am
غروب خورشید: 09:18 pm
از تاریخ 22/04 06:40 pm
مشاهده شده در Kauhajoki Kuja-Kokko
مشاهدات گذشته, Kauhajoki Kuja-Kokko >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: +17°
کمینه: +4°
فردا
شفاف
بیشینه: +14°
کمینه: +3°
امروز
ابری
بیشینه: +12°
کمینه: +3°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 06:51 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 07:20 pm.