شرایط فعلی

شفاف 33 درجه فارنهایت
NW 12 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:24°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 25°
رطوبت: 71.3%
قابلیت دید: 27 مایل
طلوع خورشید: 09:28 am
غروب خورشید: 04:02 pm
از تاریخ 22/01 12:50 pm
مشاهده شده در Kauhajoki Kuja-Kokko
مشاهدات گذشته, Kauhajoki Kuja-Kokko >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
غالباً شفاف
بیشینه: 36°
کمینه: 30°
فردا
تا قمستی ابری و رگبار برف
بیشینه: 34°
کمینه: 32°
امروز
شفاف
بیشینه: 35°
کمینه: 26°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 12:05 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 01:20 pm.