شرایط فعلی

پوشیده از ابر و رگبار +3 درجه سانتی گراد
S 21 کیلومتر در ساعت
پوشیده از ابر و رگبار
دمای مورد انتظار:-2°
بارومتر: 1012.1 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +3°
رطوبت: 99.3%
قابلیت دید: 5 کیلومتر
طلوع خورشید: 08:03
غروب خورشید: 17:27
از تاریخ 18/02 15:40
مشاهده شده در Turku Artukainen
مشاهدات گذشته, Turku Artukainen >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
پوشیده از ابر
بیشینه: +1°
کمینه: -14°
فردا
پوشیده از ابر و باران
بیشینه: +4°
کمینه:
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: +3°
کمینه: +2°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 15:07. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 16:10.