شرایط فعلی

پوشیده از ابر و رگبار +3 درجه سانتی گراد
E 17 کیلومتر در ساعت
پوشیده از ابر و رگبار
دمای مورد انتظار:-1°
بارومتر: 997.9 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +3°
رطوبت: 98.6%
قابلیت دید: 10 کیلومتر
طلوع خورشید: 08:57
غروب خورشید: 16:31
از تاریخ 28/01 17:50
مشاهده شده در Turku Artukainen
مشاهدات گذشته, Turku Artukainen >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
پوشیده از ابر و رگبار
بیشینه: +2°
کمینه:
فردا
پوشیده از ابر و رگبار
بیشینه: +2°
کمینه: +1°
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: +5°
کمینه: +1°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 17:09. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 18:20.