شرایط فعلی

پوشیده از ابر -2 درجه سانتی گراد
W 4 متر بر ثانیه
پوشیده از ابر
دمای مورد انتظار:-7°
بارومتر: 993.1 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -7°
رطوبت: 70.5%
قابلیت دید: 50 کیلومتر
طلوع خورشید: 07:26 am
غروب خورشید: 05:16 pm
از تاریخ 25/02 02:44 am
مشاهده شده در Kuopio Savilahti
مشاهدات گذشته, Kuopio Savilahti >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: -4°
کمینه: -12°
فردا
شفاف
بیشینه: -4°
کمینه: -13°
امروز
شفاف
بیشینه: -1°
کمینه: -9°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:17 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:20 am.