Achy

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+9 หน่วย_ซ.


การสังเกต_เวลา 22/10 08:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
รู้สึก_เหมือน: +9°
บาโรมิเตอร์: 1023.0 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +9°
ความชิ้น: 100%
ทัศนวิสัย: 550 หน่วย_ม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 08:23 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:48 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 07:48 am. Next update estimated at 08:50 am.


Trivia

+32° Nata, บอตสวานา
Vstrechnyy, รัสเซีย -15°

+31° Chirundu, ซิมบาบเว
Kholodnyy, รัสเซีย -8°

+28° Gweta, บอตสวานา
Yagodnoye, รัสเซีย -8°

+28° Komane, บอตสวานา
Arctic Village, สหรัฐอเมริกา -6°

+28° Nokaneng, บอตสวานา
Talaya, รัสเซีย -5°