شرایط فعلی

غالباً شفاف +32 درجه سانتی گراد
E 4 متر بر ثانیه
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:+32°
بارومتر: 1019.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +20°
رطوبت: 49.1%
قابلیت دید: 10 کیلومتر
طلوع خورشید: 05:48 am
غروب خورشید: 09:02 pm
از تاریخ 27/06 12:30 pm
مشاهده شده در Solenzara
مشاهدات گذشته, Solenzara >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: +36°
کمینه: +24°
فردا
شفاف
بیشینه: +36°
کمینه: +24°
امروز
شفاف
بیشینه: +36°
کمینه: +24°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 12:49 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 01:10 pm.