شرایط فعلی

شفاف +20 درجه سانتی گراد
NE 8 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+20°
بارومتر: 1026.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +15°
رطوبت: 72.9%
قابلیت دید: 10 کیلومتر
طلوع خورشید: 05:40 am
غروب خورشید: 10:03 pm
از تاریخ 27/06 10:00 am
مشاهده شده در Albert-Bray Airport
مشاهدات گذشته, Albert-Bray Airport >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
غالباً شفاف
بیشینه: +31°
کمینه: +17°
فردا
شفاف
بیشینه: +26°
کمینه: +14°
امروز
شفاف
بیشینه: +25°
کمینه: +13°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 10:12 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 10:40 am.