สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

73 หน่วย_ฟ.
W 11 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 24/05 04:30 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: 73°
บาโรมิเตอร์: 29.9 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 46°
ความชิ้น: 38.2%
ทัศนวิสัย: 6 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 05:54 am
ดวงอาทิตย์ตก: 09:07 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 04:49 pm. Next update estimated at 05:20 pm.


Trivia

113° Kawm Umbū, อียิปต์
Cambridge Bay, แคนาดา 10°

111° An Nāşirīyah, อิรัก
Baker Lake, แคนาดา 21°

108° Ahvāz, อิหร่าน
Central City, สหรัฐอเมริกา 39°

108° Az Zubayr, อิรัก
Echo Mountain, สหรัฐอเมริกา 39°

108° Sūsangerd, อิหร่าน
Silver Plume, สหรัฐอเมริกา 39°