شرایط فعلی

شفاف +32 درجه سانتی گراد
N 2 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+32°
بارومتر: 1016.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +15°
رطوبت: 35.8%
قابلیت دید: 10 کیلومتر
طلوع خورشید: 06:29 am
غروب خورشید: 09:44 pm
از تاریخ 23/07 11:00 am
مشاهده شده در Poitiers
مشاهدات گذشته, Poitiers >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: +38°
کمینه: +19°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: +38°
کمینه: +23°
امروز
شفاف
بیشینه: +40°
کمینه: +20°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 10:49 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 11:50 am.