شرایط فعلی

شفاف +24 درجه سانتی گراد
SE 4 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+24°
بارومتر: 1020.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +13°
رطوبت: 50.2%
قابلیت دید: 10 کیلومتر
طلوع خورشید: 06:14 am
غروب خورشید: 09:21 pm
از تاریخ 20/07 01:00 pm
مشاهده شده در Le Puy
مشاهدات گذشته, Le Puy >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
شفاف
بیشینه: +35°
کمینه: +19°
فردا
تا قسمتی ابری، احتمال طوفان تندری با باران
بیشینه: +30°
کمینه: +18°
امروز
ابری
بیشینه: +29°
کمینه: +16°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 12:49 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:00 pm.