شرایط فعلی

شفاف 63 درجه فارنهایت
NW 3 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:63°
بارومتر: 30.1 اینچ
نقطه شبنم: 37°
رطوبت: 39.1%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:05 am
غروب خورشید: 09:11 pm
از تاریخ 23/05 12:30 pm
مشاهده شده در Le Puy
مشاهدات گذشته, Le Puy >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 70°
کمینه: 51°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 70°
کمینه: 54°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: 73°
کمینه: 54°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 12:50 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 01:30 pm.