สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

55 หน่วย_ฟ.
S 8 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 27/05 03:30 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม
รู้สึก_เหมือน: 55°
บาโรมิเตอร์: 29.9 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 52°
ความชิ้น: 87.6%
ทัศนวิสัย: 6 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 05:38 am
ดวงอาทิตย์ตก: 09:27 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 03:49 am. Next update estimated at 04:20 am.


Trivia

97° Hinganghāt, อินเดีย
McMurdo Station, Antarctica -4°

97° Kandri, อินเดีย
Grise Fiord, แคนาดา 28° N/A

97° Kāmthi, อินเดีย
Gjoa Haven, แคนาดา 30°

97° Sonegaon, อินเดีย
Loveland, สหรัฐอเมริกา 39°

91° Chāndur, อินเดีย
Silver Plume, สหรัฐอเมริกา 48°