شرایط فعلی

شفاف +23 درجه سانتی گراد
W 1 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+23°
بارومتر: 1024.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +13°
رطوبت: 53.3%
قابلیت دید: 10 کیلومتر
طلوع خورشید: 07:05 am
غروب خورشید: 08:55 pm
از تاریخ 20/08 08:30 pm
مشاهده شده در Agen
مشاهدات گذشته, Agen >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: +29°
کمینه: +13°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: +27°
کمینه: +11°
امروز
شفاف
بیشینه: +24°
کمینه: +12°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:07 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:10 pm.