شرایط فعلی

+3 درجه سانتی گراد
N 3 متر بر ثانیه
دمای مورد انتظار:
بارومتر: 1028.5 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -6°
رطوبت: 48.6%
طلوع خورشید: 06:39 am
غروب خورشید: 06:51 pm
از تاریخ 21/03 07:00 pm
مشاهده شده در Buzenol
مشاهدات گذشته, Buzenol >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
پوشیده از ابر و باران سبک
بیشینه: +6°
کمینه:
فردا
پوشیده از ابر و رگبار
بیشینه: +4°
کمینه: +1°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: +6°
کمینه: -2°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 07:08 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 07:50 pm.