شرایط فعلی

28 درجه فارنهایت
NE 2 مایل در ساعت
دمای مورد انتظار:28°
بارومتر: 30.2 اینچ
نقطه شبنم: 25°
رطوبت: 88.9%
قابلیت دید: 4 مایل
طلوع خورشید: 08:43 am
غروب خورشید: 04:51 pm
از تاریخ 14/12 10:00 am
مشاهده شده در Abbeville
مشاهدات گذشته, Abbeville >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 47°
کمینه: 41°
فردا
پوشیده از ابر و رگبار برف
بیشینه: 34°
کمینه: 32°
امروز
شفاف
بیشینه: 34°
کمینه: 26°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 10:11 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 11:00 am.