شرایط فعلی

+6 درجه سانتی گراد
SW 2 متر بر ثانیه
دمای مورد انتظار:+4°
بارومتر: 999.9 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +4°
رطوبت: 92%
قابلیت دید: 5 کیلومتر
طلوع خورشید: 07:59 am
غروب خورشید: 05:13 pm
از تاریخ 12/11 09:00 pm
مشاهده شده در Abbeville
مشاهدات گذشته, Abbeville >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
ابری
بیشینه: +7°
کمینه:
فردا
ابری
بیشینه: +9°
کمینه: +3°
امروز
تا قسمتی ابری و رگبار
بیشینه: +7°
کمینه: +5°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:00 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:50 pm.