شرایط فعلی

شفاف +22 درجه سانتی گراد
E 5 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+22°
بارومتر: 1023.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +8°
رطوبت: 40.6%
قابلیت دید: 10 کیلومتر
طلوع خورشید: 06:00
غروب خورشید: 21:39
از تاریخ 27/06 03:30
مشاهده شده در Aurillac
مشاهدات گذشته, Aurillac >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: +37°
کمینه: +21°
فردا
شفاف
بیشینه: +37°
کمینه: +18°
امروز
شفاف
بیشینه: +39°
کمینه: +21°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 03:48. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 04:20.