شرایط فعلی

شفاف 73 درجه فارنهایت
SW 10 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:73°
بارومتر: 30.0 اینچ
نقطه شبنم: 55°
رطوبت: 53.3%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:29 am
غروب خورشید: 09:34 pm
از تاریخ 23/05 01:00 pm
مشاهده شده در Cazaux
مشاهدات گذشته, Cazaux >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 69°
کمینه: 55°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 70°
کمینه: 55°
امروز
ابری
بیشینه: 74°
کمینه: 55°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 12:50 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 01:30 pm.