شرایط فعلی

+28 درجه سانتی گراد
N 2 متر بر ثانیه
دمای مورد انتظار:+28°
بارومتر: 1017.3 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +11°
رطوبت: 36%
قابلیت دید: 20 کیلومتر
طلوع خورشید: 06:44 am
غروب خورشید: 08:34 pm
از تاریخ 24/08 03:00 pm
مشاهده شده در Langres
مشاهدات گذشته, Langres >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
شفاف
بیشینه: +32°
کمینه: +14°
فردا
شفاف
بیشینه: +31°
کمینه: +15°
امروز
شفاف
بیشینه: +29°
کمینه: +14°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:48 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 04:00 pm.