شرایط فعلی

شفاف 50 درجه فارنهایت
N 3 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:49°
بارومتر: 30.2 اینچ
نقطه شبنم: 50°
رطوبت: 100%
قابلیت دید: 3 مایل
طلوع خورشید: 07:39 am
غروب خورشید: 08:57 pm
از تاریخ 08/04 05:00 am
مشاهده شده در Quimper
مشاهدات گذشته, Quimper >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 69°
کمینه: 51°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 68°
کمینه: 51°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: 68°
کمینه: 48°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 05:09 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 06:00 am.