สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

36 หน่วย_ฟ.
W 2 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 15/11 09:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม
รู้สึก_เหมือน: 36°
บาโรมิเตอร์: 29.7 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 35°
ความชิ้น: 94.4%
ทัศนวิสัย: 14 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:36 am
ดวงอาทิตย์ตก: 04:53 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 09:00 pm. Next update estimated at 09:40 pm.


Trivia

95° Uwayl, ซูดาน
Tura, รัสเซีย -40°

93° Bentiu, ซูดาน
Alekseyevskaya, รัสเซีย -30°

88° Hwange, ซิมบาบเว
Yanchukan, รัสเซีย -28°

86° Ar Ruşayriş, ซูดาน
Lugovskiy, รัสเซีย -25°

86° Galgani, ซูดาน
Svetlogorsk, รัสเซีย -24° N/A