شرایط فعلی

شفاف 50 درجه فارنهایت
شفاف
بارومتر: 30.4 اینچ
نقطه شبنم: 41°
رطوبت: 71%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 07:23 am
غروب خورشید: 06:11 pm
از تاریخ 22/02 02:55 pm
مشاهده شده در Monte Malanotte
مشاهدات گذشته, Monte Malanotte >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 63°
کمینه: 37°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 59°
کمینه: 36°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: 57°
کمینه: 35°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 03:04 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 04:00 pm.