شرایط فعلی

شفاف 39 درجه فارنهایت
شفاف
دمای مورد انتظار:39°
بارومتر: 30.2 اینچ
نقطه شبنم: 37°
رطوبت: 93.2%
قابلیت دید: 2 مایل
طلوع خورشید: 07:55 am
غروب خورشید: 06:34 pm
از تاریخ 20/02 01:30 am
مشاهده شده در Cognac
مشاهدات گذشته, Cognac >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 69°
کمینه: 38°
فردا
شفاف
بیشینه: 66°
کمینه: 39°
امروز
شفاف
بیشینه: 63°
کمینه: 40°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:08 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:00 am.