شرایط فعلی

غالباً شفاف 48 درجه فارنهایت
W 17 مایل در ساعت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:42°
بارومتر: 30.4 اینچ
نقطه شبنم: 32°
رطوبت: 53.2%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 07:32 am
غروب خورشید: 06:12 pm
از تاریخ 18/02 10:30 pm
مشاهده شده در Marseille / Marignane
مشاهدات گذشته, Marseille / Marignane >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: 58°
کمینه: 40°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 57°
کمینه: 36°
امروز
شفاف
بیشینه: 57°
کمینه: 39°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 10:11 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 11:20 pm.