شرایط فعلی

شفاف +8 درجه سانتی گراد
SE 3 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+6°
بارومتر: 1022.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +4°
رطوبت: 75.8%
قابلیت دید: 10 کیلومتر
طلوع خورشید: 07:03 am
غروب خورشید: 08:16 pm
از تاریخ 10/04 01:30 am
مشاهده شده در Marseille / Marignane
مشاهدات گذشته, Marseille / Marignane >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
ابری
بیشینه: +20°
کمینه: +10°
فردا
شفاف
بیشینه: +21°
کمینه: +4°
امروز
شفاف
بیشینه: +22°
کمینه: +5°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:08 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:30 am.