شرایط فعلی

40 درجه فارنهایت
NW 5 مایل در ساعت
دمای مورد انتظار:37°
بارومتر: 30.5 اینچ
نقطه شبنم: 34°
رطوبت: 79.7%
قابلیت دید: 12 مایل
طلوع خورشید: 06:51 am
غروب خورشید: 07:23 pm
از تاریخ 27/03 12:00 am
مشاهده شده در Laval
مشاهدات گذشته, Laval >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 61°
کمینه: 41°
فردا
ابری
بیشینه: 57°
کمینه: 39°
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: 55°
کمینه: 43°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 12:49 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 01:30 am.