شرایط فعلی

شفاف 83 درجه فارنهایت
S 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:83°
بارومتر: 29.7 اینچ
نقطه شبنم: 52°
رطوبت: 34.1%
قابلیت دید: 5 مایل
طلوع خورشید: 07:19 am
غروب خورشید: 07:04 pm
از تاریخ 19/02 09:00 pm
مشاهده شده در Kolda
مشاهدات گذشته, Kolda >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
غالباً شفاف
بیشینه: 102°
کمینه: 67°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 102°
کمینه: 63°
امروز
تا قسمتی ابری
بیشینه: 102°
کمینه: 65°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 10:07 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 11:20 pm.