شرایط فعلی

شفاف 86 درجه فارنهایت
NE 13 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:86°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 50°
رطوبت: 28.9%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:59 am
غروب خورشید: 07:15 pm
از تاریخ 31/03 10:00 am
مشاهده شده در Banjul / Yundum
مشاهدات گذشته, Banjul / Yundum >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 110°
کمینه: 75°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 112°
کمینه: 72°
امروز
تا قسمتی ابری
بیشینه: 110°
کمینه: 80°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 10:10 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 11:00 am.