شرایط فعلی

شفاف 75 درجه فارنهایت
W 9 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:75°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 63°
رطوبت: 64.9%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:56 am
غروب خورشید: 07:18 pm
از تاریخ 08/04 09:00 pm
مشاهده شده در Banjul / Yundum
مشاهدات گذشته, Banjul / Yundum >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 102°
کمینه: 68°
فردا
شفاف
بیشینه: 108°
کمینه: 68°
امروز
شفاف
بیشینه: 106°
کمینه: 69°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:05 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 10:20 pm.