شرایط فعلی

شفاف 73 درجه فارنهایت
SW 8 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:73°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 66°
رطوبت: 78.2%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:56 am
غروب خورشید: 07:17 pm
از تاریخ 07/04 11:00 pm
مشاهده شده در Banjul / Yundum
مشاهدات گذشته, Banjul / Yundum >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: 110°
کمینه: 67°
فردا
شفاف
بیشینه: 108°
کمینه: 67°
امروز
شفاف
بیشینه: 111°
کمینه: 69°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:10 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:00 am.