เบอร์ลิน

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

46 หน่วย_ฟ.
W 15 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 26/03 04:50 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่
รู้สึก_เหมือน: 39°
บาโรมิเตอร์: 30.2 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 30°
ความชิ้น: 52.4%
ทัศนวิสัย: 6 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 05:55 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:29 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 04:50 pm. Next update estimated at 05:20 pm.


Trivia

91° Mānāvadar, อินเดีย
Resolute, แคนาดา -15°

89° Manor, อินเดีย
Grise Fiord, แคนาดา -13°

88° Murbād, อินเดีย
Taloyoak, แคนาดา -12°

88° Vāda, อินเดีย
Fermont, แคนาดา -6°

84° Jawhār, อินเดีย
Narsaq, กรีนแลนด์ -5° N/A