สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

65 หน่วย_ฟ.
SE 2 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 22/03 03:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
เมฆมาก
รู้สึก_เหมือน: 64°
บาโรมิเตอร์: 30.4 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 35°
ความชิ้น: 32.8%
ทัศนวิสัย: 22 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:24 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:40 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 03:49 pm. Next update estimated at 04:10 pm.


Trivia

96° ชัยภูมิ, ประเทศไทย
Resolute, แคนาดา -29°

96° อำเภอ แก่งคร้อ, ประเทศไทย
Savissivik, กรีนแลนด์ -19°

92° Sisŏphŏn, กัมพูชา
Qaarsut, กรีนแลนด์ -15°

86° อำเภอ ชุมแพ, ประเทศไทย
Qaanaaq, กรีนแลนด์ -13° N/A

86° อำเภอ ภูเขียว, ประเทศไทย
Taloyoak, แคนาดา -13°