สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

52 หน่วย_ฟ.
N 1 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 18/07 06:20 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: 52°
บาโรมิเตอร์: 29.9 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 50°
ความชิ้น: 93.5%
ทัศนวิสัย: 6 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 05:12 am
ดวงอาทิตย์ตก: 09:38 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 06:01 am. Next update estimated at 06:50 am.


Trivia

103° Arizona Village, สหรัฐอเมริกา
Chivay, เปรู 37°

103° Needles, สหรัฐอเมริกา
Jatun Orcochiri, เปรู 37°

102° Mohave Valley, สหรัฐอเมริกา
Llongasora, เปรู 37°

102° Mojave Ranch Estates, สหรัฐอเมริกา
Macusani, เปรู 37°

98° Scottsdale, สหรัฐอเมริกา
Pujocucho, เปรู 37°