สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

80 หน่วย_ฟ.
E 5 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 02/06 03:56 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: 81°
บาโรมิเตอร์: 30.0 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 44°
ความชิ้น: 27.9%
ทัศนวิสัย: 6 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 05:21 am
ดวงอาทิตย์ตก: 09:30 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 04:09 pm. Next update estimated at 05:00 pm.


Trivia

87° Litchfield Park, สหรัฐอเมริกา
Cambridge Bay, แคนาดา 25°

85° Needles, สหรัฐอเมริกา
Aappilattoq, กรีนแลนด์ 30° N/A

82° Bluewater, สหรัฐอเมริกา
Søndre Upernavik, กรีนแลนด์ 30° N/A

82° Poston, สหรัฐอเมริกา
Tasiusaq, กรีนแลนด์ 30° N/A

81° Bullhead City, สหรัฐอเมริกา
Gangotri, อินเดีย 57° N/A