สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

47 หน่วย_ฟ.
SE 2 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 27/05 02:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่
รู้สึก_เหมือน: 48°
บาโรมิเตอร์: 30.6 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 41°
ความชิ้น: 78.1%
ทัศนวิสัย: 22 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 05:29 am
ดวงอาทิตย์ตก: 09:22 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 02:24 am. Next update estimated at 03:20 am.


Trivia

88° Mehrābpur, ปากีสถาน
Rankin Inlet, แคนาดา 19°

88° Shāhdādkot, ปากีสถาน
Taloyoak, แคนาดา 20°

84° Kambar, ปากีสถาน
Kugaaruk, แคนาดา 21°

82° Sinjhoro, ปากีสถาน
Resolute, แคนาดา 23°

82° Sānghar, ปากีสถาน
Pond Inlet, แคนาดา 25°