شرایط فعلی

شفاف 35 درجه فارنهایت
SW 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:30°
بارومتر: 30.1 اینچ
نقطه شبنم: 30°
رطوبت: 79%
قابلیت دید: 19 مایل
طلوع خورشید: 06:36 am
غروب خورشید: 07:54 pm
از تاریخ 04/04 02:00 am
مشاهده شده در Laage
مشاهدات گذشته, Laage >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
شفاف
بیشینه: 66°
کمینه: 44°
فردا
شفاف
بیشینه: 60°
کمینه: 41°
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: 52°
کمینه: 35°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:22 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:40 am.