شرایط فعلی

48 درجه فارنهایت
SW 9 مایل در ساعت
دمای مورد انتظار:44°
بارومتر: 30.0 اینچ
نقطه شبنم: 29°
رطوبت: 46.5%
قابلیت دید: 10 مایل
طلوع خورشید: 06:45 am
غروب خورشید: 07:47 pm
از تاریخ 03/04 12:00 pm
مشاهده شده در Weihenstephan
مشاهدات گذشته, Weihenstephan >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: 60°
کمینه: 32°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 52°
کمینه: 33°
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: 52°
کمینه: 32°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 12:09 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:50 pm.