شرایط فعلی

غالباً شفاف 75 درجه فارنهایت
E 24 مایل در ساعت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:75°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 61°
رطوبت: 60.9%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:03 am
غروب خورشید: 08:38 pm
از تاریخ 06/06 10:50 am
مشاهده شده در Paros Community Airport
مشاهدات گذشته, Paros Community Airport >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
شفاف
بیشینه: 84°
کمینه: 67°
فردا
شفاف
بیشینه: 80°
کمینه: 64°
امروز
شفاف
بیشینه: 82°
کمینه: 65°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:14 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 11:40 am.