شرایط فعلی

شفاف 73 درجه فارنهایت
N 10 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:73°
بارومتر: 30.0 اینچ
نقطه شبنم: 59°
رطوبت: 60.7%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 07:30 am
غروب خورشید: 06:30 pm
از تاریخ 21/10 06:50 pm
مشاهده شده در Chios Airport
مشاهدات گذشته, Chios Airport >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: 70°
کمینه: 51°
فردا
شفاف
بیشینه: 71°
کمینه: 52°
امروز
شفاف
بیشینه: 72°
کمینه: 53°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 06:49 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 08:00 pm.