Agáthi

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+8 หน่วย_ซ.
W 2 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 10/12 11:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม และฝนตกเล็กน้อย
รู้สึก_เหมือน: +7°
บาโรมิเตอร์: 1013.1 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +8°
ความชิ้น: 100%
ทัศนวิสัย: 10 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:46 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:03 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 11:59 pm. Next update estimated at 12:20 am.


Trivia

+34° Quilpie, ออสเตรเลีย
Verkhoyansk, รัสเซีย -48°

+31° Roma, ออสเตรเลีย
Sarylakh, รัสเซีย -47°

+31° Selwyn Snowfields, ออสเตรเลีย
Borogontsy, รัสเซีย -39°

+30° Longreach, ออสเตรเลีย
Zhatay, รัสเซีย -39° N/A

N/A +27° Roebourne, ออสเตรเลีย
Pokrovsk, รัสเซีย -35°