شرایط فعلی

شفاف 65 درجه فارنهایت
شفاف
دمای مورد انتظار:65°
بارومتر: 30.1 اینچ
نقطه شبنم: 55°
رطوبت: 68.1%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 07:44 am
غروب خورشید: 06:53 pm
از تاریخ 16/10 12:00 pm
مشاهده شده در Kozani Airport
مشاهدات گذشته, Kozani Airport >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
غالباً شفاف
بیشینه: 74°
کمینه: 45°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 76°
کمینه: 47°
امروز
شفاف
بیشینه: 77°
کمینه: 47°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 12:49 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 01:10 pm.