شرایط فعلی

غالباً شفاف 79 درجه فارنهایت
SE 11 مایل در ساعت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:79°
بارومتر: 30.0 اینچ
نقطه شبنم: 63°
رطوبت: 57.6%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 07:11 am
غروب خورشید: 07:38 pm
از تاریخ 16/09 07:20 pm
مشاهده شده در Thessaloniki Airport
مشاهدات گذشته, Thessaloniki Airport >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: 83°
کمینه: 59°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 81°
کمینه: 60°
امروز
شفاف
بیشینه: 80°
کمینه: 59°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 06:50 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 08:10 pm.