شرایط فعلی

غالباً شفاف +28 درجه سانتی گراد
E 8 متر بر ثانیه
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:+28°
بارومتر: 1016.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +18°
رطوبت: 54.6%
قابلیت دید: 10 کیلومتر
طلوع خورشید: 07:12 am
غروب خورشید: 07:30 pm
از تاریخ 19/09 01:20 pm
مشاهده شده در Anchialos Airport
مشاهدات گذشته, Anchialos Airport >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
تا قسمتی ابری و رگبار
بیشینه: +13°
کمینه: +3°
فردا
پوشیده از ابر و رگبار
بیشینه: +13°
کمینه: +5°
امروز
تا قسمتی ابری، احتمال طوفان تندری با باران
بیشینه: +18°
کمینه: +8°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:49 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:10 pm.